Úvodní stránka

Historie

Stanovy

Informace o družstvu

Statistika družstva

Orgány družstva

Správa družstva

Kontakty

Úřední hodiny

Usnesení shromáždění delegátů

Domovní řád

Dokumenty a formuláře

Fotogalerie

 

 

  Zprávy auditora

   - za rok 2016

   - za rok 2015

   - za rok 2014  

   - za rok 2013

Dokumenty

Žádost o ukončení členství

Pravidla ke stanovení minimální celkové úhrady na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru)

Shromáždění delegátů změnilo Stanovy Stavebního bytového družstva Benešov u Prahy, schválené dne 14. 11. 2013

Změna Směrnice č. 2/2013 pro odměňování členů orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob

Změna Směrnice č. 3/2007 o poplatcích souvisejících se správou a provozem družstva   - úplné znění k 1. 1. 2014

Volební řád shromáždění delegátů

Jednací řád shromáždění delegátů

Volební řád pro volbu delegáta na shromáždění delegátů

Směrnice Stavebního bytového družstva Benešov u Prahy č. 1/2013 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená  s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů

Směrnici č. 3/2007 o poplatcích souvisejících se správou a provozem družstva

Stručné informace vyplývající z novely stavebního zákona

Pokyny k provedení stavebních úprav v bytě

Pravidla ke stanovení minimální základní ceny na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) podle čl. 28 stanov

Směrnice na rozdělení finančních prostředků

Domovní řád

Stanovy

Formuláře ke stažení

Evidenční list člena SBD Benešov

Evidenční list vlastníka bytu

Pozvánka na členskou schůzi družstevníků a shromáždění vlastníků jednotek - vzor

Zápis z jednání shromáždění vlastníků a členské schůze družstevníků bytového domu - vzor

Žádanka oprav

Oznámení družstevníka (vlastníka) bytu o stavební úpravě – výměna stávajících oken za plastová

Žádost nájemce bytu o souhlas s rekonstrukcí bytového jádra v původních rozměrech - vzor

Žádost o souhlas se stavební úpravou předmětného bytu - rekonstrukce bytového jádra v odlišných rozměrech a dispozici oproti původnímu stavu - vzor

Žádost o převod bytu do vlastnictví

 

Poslední aktualizace: 07.08.2017

©2007-2015 MJ