Úvodní stránka

Historie

Stanovy

Informace o družstvu

Statistika družstva

Orgány družstva

Správa družstva

Kontakty

Úřední hodiny

Usnesení shromáždění delegátů

Domovní řád

Dokumenty a formuláře

Fotogalerie

 

 

  Zprávy auditora

  

   - za rok 2020

   - za rok 2019

   - za rok 2018

   - za rok 2017

   - za rok 2016

   - za rok 2015

   - za rok 2014  

   - za rok 2013

Dokumenty

Pravidla ke stanovení minimální celkové úhrady na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru)

Směrnice č. 2/2013 pro odměňování členů orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob schválená SD 12. 6. 2018

Směrnice č. 3/2007 o poplatcích souvisejících se správou a provozem družstva

Volební řád shromáždění delegátů

Jednací řád shromáždění delegátů

Volební řád pro volbu delegáta na shromáždění delegátů

Směrnice Stavebního bytového družstva Benešov u Prahy č. 1/2013 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená  s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů

Stručné informace vyplývající z novely stavebního zákona

Pokyny k provedení stavebních úprav v bytě

Pravidla ke stanovení minimální základní ceny na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) podle čl. 28 stanov

Směrnice č. 2/2020 na rozdělení finančních prostředků

Domovní řád

Stanovy

Formuláře ke stažení

Evidenční list člena SBD Benešov

Evidenční list vlastníka bytu

Žádost o ukončení členství

Pozvánka na členskou schůzi družstevníků a shromáždění vlastníků jednotek - vzor

Zápis z jednání shromáždění vlastníků a členské schůze družstevníků bytového domu - vzor

Žádanka oprav

Oznámení družstevníka (vlastníka) bytu o stavební úpravě – výměna stávajících oken za plastová

Žádost nájemce bytu o souhlas s rekonstrukcí bytového jádra v původních rozměrech - vzor

Žádost o souhlas se stavební úpravou předmětného bytu - rekonstrukce bytového jádra v odlišných rozměrech a dispozici oproti původnímu stavu - vzor

Žádost o převod bytu do vlastnictví

 

Poslední aktualizace: 06.10.2021

©2007-2020 MJ